Kvinnornas tid är nu

Vid historiska brytpunkter går kvinnor i spetsen, för de har mest att vinna och minst att förlora.

För 100 år sedan infördes den allmänna rösträtten i Sverige. Demokratins andra grundpelare hade slagits ner i backen långt tidigare, men det var värre med rösträtten. Fabrikörer, akademiker och godsherrar fruktade att kvinnor och arbetare skulle få större inflytande.

När rösträtten debatterades i riksdagen sa adelsmannen och statsministern Hjalmar Hammarsköld att ”det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta, innebär att makten lägges i deras hand som är minst kompetenta att hantera den.”

Det var och är överklassens människosyn att vissa ska jobba med händerna, andra med idéerna. Särskilt kvinnor ansågs omogna, okvalificerade och okunniga. Men det var mycket tack vare dem som rösträtten infördes.

1917 hade krigspolitiken gjort det svårt att få mat för dagen. Kvinnor gick i spetsen för demonstrationer som pressade regeringen och riksdagsmännen var rädda för revolution. Alldeles nyss hade strejkande kvinnor i Sankt Petersburg tänt gnistan som fått hela Ryssland att brinna.

Så de gav efter lite, för att inte förlora allt. Där föddes den svenska rösträtten.

Det här arvet har hanterats lögnaktigt av arbetarrörelsen, vars manliga ledarskap alltid försökt dämpa kvinnokampen. Efter striderna väntades kvinnorna gå tillbaka till spisen. Organisationerna skulle fortsätta ledas av män. Kvinnor var inte tillräckligt mogna, kvalificerade, kunniga.

Att trycka ner kvinnors frihetskamp var avgörande för de socialdemokratiska och kommunistiska samhällsprojekten. På sina olika sätt behövde de kontrollera arbetarklassen och kvinnorna som levererade gratis arbete i hemmen.

Men det går inte att lura historien, och frågorna har inte fått sin lösning. Den patriarkala befälsordning som finns på arbetsplatserna, i våra organisationer och hem måste bort. Det skulle lätta upp alla förtryckta själar.

Kvinnornas tid är nu. Arbetarklassen måste släppa fram den kraften inom sina led och ta täten – eller splittras ännu mer. Uppmuntra kvinnlig särorganisering, nominera kvinnor till ledare, försvara likvärdigheten på jobbet, ta fram krav för att bryta ner hierarkierna vi slavar under.

Med socialisten Hinke Bergegrens ord: ”Kvinnorna och ungdomen måste skapa en framtidens kampallians mot gubbväldet.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*