Måste arbetet ledas och fördelas?

Apropå frågan som ofta diskuteras på fabriksgolven, om vi faktiskt är beroende av chefer som styr vårt arbete, och vad alternativet egentligen är.

I tusentals år har människan byggt samhällen. Där hjälps vi åt och delar på arbetet: barn ska tas om hand, mat ordnas fram, redskap tillverkas och så vidare. Med samhället höjde vi oss från den rena kampen för överlevnad, men tidigt och med början i kvinnans förslavande i hemmet börjar skillnader mellan människor uppstå.

Med fler invånare och uppgifter krävdes bättre organisering av arbetet. Grupper specialiserade sig på att leda arbetet. Tack vare växande överskott på resurser kunde de frigöras från fysiskt arbete. De samlade istället information, dömde vid konflikter, lärde ut religion och dirigerade arbetet.

De här ledarna började samla överskottet i egna händer och bygga våldsmonopol (som utvecklades till stater) runt sina privilegier. Då uppstod klassamhället. Den nästan spontana arbetsdelningen hade blivit exploatering och det praktiska ledarskapet hade blivit förtryck.

Slavar under antiken, bönder under feodalismen och lönarbetare under kapitalismen har alla utfört ett merarbete som ”ledarklassen” tagit hand om. Men kan det vara på något annat sätt? Kan samhällsarbetet organiseras utan en sådan?

Socialister inser också att arbetet måste leda och fördelas. Egentligen är den socialistiska idén ett organisationsprojekt för att göra arbetet mer effektivt. Utan exploatering och förtryck skulle människans förmåga att samverka leva upp. Problemet är alltså inte ledandet, utan klasserna.

Exploatering och förtryck hämmar samhällets utveckling. Socialister anser att arbetet ska delas likvärdigt. Det betyder inte att alla gör samma sak, eller att alla gör allt. Tanken är inte att alla ska bli lönarbetare, utan att ingen ska vara lönarbetare. Lönarbetet upphävs. Livets skiftande behov tillfredsställs på andra sätt.

Vägen dit är att alla arbetare blir så vana vid att själva leda och fördela arbetet, så att ingen längre behöver göra det som en separat syssla. Alla ledande poster roterar som förtroendeuppdrag tills alla arbetare genom erfarenhet och utbildning gjort sig oberoende av att ha den sortens ledare.

Det är faktiskt helt möjligt att börja genomdriva här och nu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*