Nej till krig!

Idag gick det ryska kriget i Ukraina in på sin tredje dag. Vladimir Putin har skickat sin krigsmakt för att undertrycka motståndare och säkra intressena åt trasborgerskapet i Ryssland.

Konflikt hör till kapitalismens vardag. Konkurrensen pågår inte bara kring företag utan även mellan stater, förbund av stater, ekonomiska och militära allianser, politiska block som företräder skilda intressen. Ibland spiller det över i väpnade urladdningar. Ibland växer de till att dominera samhällets alla sektorer.

Nu rör vi oss ditåt: en växande, väpnad konflikt i Europa, som tränger djupt in i våra liv. Det är världen de stora herrarna ger oss. Vi måste anpassa oss till nya realiteter.

Vi är inte pacifister. Det finns berättigade krig. Men det här är inte ett sådant.

Det är sant att USA och EU pressar andra länder, underordnar sig deras invånare, lägger beslag på resurser, påtvingar deras företag oförmånliga villkor. De genomför militära operationer och stödjer subversiva rörelser. Det är kapitalets vardag. Det hör till konkurrensen om världsarbetstid.

Men Putin är inte de förtrycktas förkämpe. Det vet han och hela världen. Därför radar han upp svepskäl till invasionen av Ukraina: massförstörelsevapen, folkmord, korruption och politisk extremism. Det är dimridåer alltsammans.

Vi ser kriget för vad det är. Det är ett försvar av snäva intressen – direkt motsatta våra egna. De som betalar priset är barn och gamla, unga inkallade män, arbetare och fattiga. De dör nu på Kievs gator. De flyr nu längs vägarna. De krossas under massorna från kollapsade hus.

Vi är inte pacifister men svurna fiender till överklassens krig. Vi vänder oss mot alla som vill militarisera samhället, expandera kriget, idka krigspropaganda och fälla ut censuren. Mot alla som skickar unga män och kvinnor att dö för pengar och makt.

Sverige ska verka för vapenvila och nedrustning. Ryssland ska lämna Ukraina. NATO ska avvecklas.

Vi ska hjälpa flyktingar med jobb och bostad. Vi behöver kontakter med ryska, belarusiska, polska och ukrainska arbetare för att samordna oss mot krigshetsare och krigsprofitörer. Vi behöver blockera industrier och transporter som bidrar till upptrappning och stå emot trycket för militarisering. Vi måste brännmärka alla politiska krafter som driver på för krig.

Det här är världen de vill ge oss. De vill dra in oss i mörkret där alla regimer blir diktaturer, där alla folk blir lovliga byten. Där krigsmålen sätter allas agenda. De vill göra fler generationer föräldralösa.

Vi måste bekämpa kriget med de medel vi förfogar över. Vi har inga arméer och stödpaket, missiler och maskingevär, men vi har varandra. Stoppa kriget!

1 Comment on Nej till krig!

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*