Enande krav från gruvarbetarna

Skyddsstoppet i Svappavaara har gått in på sin tionde dag. Efter olyckan höll personalen möten och bestämde att ingen fick röra sig på gallerdurkar tills områdena var helt säkra.

Bolaget accepterade kravet och tog in firmor för besikta verken. Nu vill de starta upp igen. Men har någon verklig förändring skett?

Under tiden har diskussionerna gått varma om hur LKAB kan se till att något liknande aldrig mer händer.

Här har 10 krav samlats upp efter förslag från gruvarbetare i Svappavaara, Kiruna och Malmberget. Det finns förstås andra bra idéer som kan läggas till listan. Det är fritt fram.

Det viktiga är att gruvarbetarna enar sig och får till en verklig förbättring av arbetsmiljön.

*****

KRAV OCH FÖRSLAG FRÅN MALMFÄLTENS GRUVARBETARE

* Regelbundna externa besiktningar av anläggningarna

* Återställ bemanningen på arbetsplatserna

* Avsätt mer arbetstid för säkerhetsarbete på arbetsplatserna

* Lyft ut arbetsmiljöfrågorna från budget

* Automatiskt skyddsstopp vid allvarliga olyckor och allvarliga tillbud

* Skyddsstopp vid kränkningar av anställda som driver arbetsmiljöfrågor

* Ökade befogenheter för skyddsombud

* Utvidga skyddskommittéerna med direkt valda och avsättbara ombud från arbetsplatserna

* Öppen redovisning av skyddskommittéernas beslut

* Stoppa alla besparingsprogram som påverkar säkerheten

2 Comments on Enande krav från gruvarbetarna

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*