Socialistiska arbetare: krisåtgärder i Malmfälten och Sverige

LKAB vill genomföra stora underhållsstopp trots coronasmittan – Regeringen saknar kontroll över samhällsutvecklingen

Den svenska hanteringen av coronaviruset har bestått i att göra väldigt lite. Genom att låta sjukdomen sprida sig och enbart undvika branta stegringar av antalet insjuknade fall hoppas regeringen att sjukvården ska palla trycket. Med finansiellt stöd till banker och företag hoppas regeringen att ekonomin ska puttra sig igenom de kommande månaderna.

Möjligen är det en klok strategi rent medicinskt, med undantag för att inga speciella åtgärder vidtas för särskilda riskgrupper. De borde omgående permitteras med full lön, tas hem från skolorna och ges särskilda insatser i hemmen, i synnerhet äldre och pensionärer. Föräldrar ska med ersättning kunna ta hem sina barn om någon familjemedlem finns i riskgruppen.

Men det finns inget ledarskap. Det blir upp till varje region, kommun, skola och företag att själva dra upp sina riktlinjer. Och eftersom ingen vill fatta beslut delegeras ansvaret vidare ner i organisationerna, till enskilda arbetsplatser och chefer som ska tjänstgöra även som läkare i bedömningar av sina underställda.

Så har det blivit på LKAB där tjänstemän uppmanas jobba hemifrån och sitta separerade från varandra, men inga seriösa åtgärder vidtas för att skydda arbetarna, inte ens dem som befinner sig i riskgruppen. Stora arbetsplatser blir lätt smittohärdar och på sina håll är redan halva arbetsstyrkan sjukskriven.

Mot både fackets, skyddsombudens och personalens protester tänker LKAB genomföra två veckors underhållsstopp på ett par förädlingsverk i Kiruna. Här väntas 700 arbetare jobba sida vid sida, inklusive entreprenörer med inhyrd personal från andra delar av världen. Det utsätter personalen för onödiga risker, men LKAB använder bara friheten som regeringen gett dem. När samhället retirerar från ansvar uppmuntras själviska beteenden.

En mobilisering av facken, hyresgästföreningen, nya och gamla folkrörelser hade kunnat väga upp den beredskap som staten saknar. En omedelbar omställning av industrier för att väga upp bristen på material och anläggningar i sjukvården, direkta övertaganden av kritiska företag och producenter som profiterar på virusets spridning borde ligga på dagordningen.

Men den här regeringen kan inte leda, bara stå bredvid eller följa efter. I en tid när resurser behöver centraliseras och riktas mot de omedelbara behoven vittnar regeringens ekonomiska politik istället om total underkastelse gentemot bank- och kreditsektorn, där de mest samhällsskadliga och nedbrytande kapitalen finns.

Så länge dessa kapital får bedriva sin utpressning mot samhället, med det ständiga och högst verkliga hotet om ekonomisk kollaps, kommer all slags krisberedskap, lagerhushållning och långsiktigt tänkande att vara avlägset. I årtionden har de kunnat dra till sig värden både i form av löpande och lagrad arbetstid, uttryckt både genom avindustrialisering och social nedrustning. Ovanpå det kan de alltid räkna med tillskott från statskassan när det kärvar.

Nu måste det bli ett slut på detta. Den pågående krissituationen begär omedelbara insatser som kan bli upptakten till en industriell och social upprustning, och kräver en serie åtgärder som för varje dag stärker sin relevans.

Malmfältens socialistiska arbetare driver dessa krav

Våra föreslagna åtgärder kommer att revideras i takt med händelseutvecklingen, för att utforma ett krisprogram som både täcker in stora ytor och besvarar särskilda brännpunkter.

Mobilisera Malmfältens gruvarbetare och skydda befolkningen

● Permittera omgående med full lön personal som tillhör riskgrupperna.
● Förläng underhållstoppet i Kiruna för att med mindre personal kunna utföra också det omfattande reparationsarbete som rostproblemen i anläggningarna kräver.
● Säkerställ skyddsutrustning och trovärdiga rutiner som minimerar risken för smittspridning.
● Nyttja uteslutande egen personal och lokala entreprenörer.
● Dra ner produktionstakten och avdela personal till beredskapsarbete för att understödja sjukvården, omsorgen och grannskap som hjälper sjuka i hemmen.
● Ställ material och anläggningar som kan behövas i vården av coronapatienter till sjukvårdens förfogande.

Om LKAB står fast vid att genomföra underhållsstoppet i Kiruna, och inte accepterar permitteringar av särskilt utsatta och trovärdiga rutiner för att begränsa smittspridningen, så behöver kollektiva skyddsstopp läggas på verksamheten. Vi följer exemplet från Svappavaara efter Julia Markströms olycka, där våra kamrater vägrade arbeta förrän LKAB gått med på arbetsmiljökraven.

Ta kontroll över samhällsutvecklingen

● Bryt januariavtalet och bilda en minoritetsregering av socialdemokraterna och vänsterpartiet, med den krismobiliserade arbetarrörelsen som regeringsunderlag.
● Ett krisutskott av skyddsombud följer och kontrollerar verkställigheten i regeringens arbete på lokal, regional och nationell skala.
● Regeringens första åtgärd är att samla lämpliga industriföretag, vårdinrättningar och forskare under en gemensam och helt transparent förvaltning med uppdraget att bekämpa coronaviruset.
● Prioriteringar inom denna planerade sektor läggs av förtroendevalda från arbetslagen i industrin och vården i nära samverkan med expertisen.
● Med pandemins avtagande utvidgas sektorn till alla stora industrier och offentliga verksamheter med det inledande målet att utrota massarbetslösheten, som är krisens oundvikliga resultat.
● Inte en krona åt de konstlade kapital som bryter ned samhällsorganisationen – alla stora banker och finansinstitut slås samman under samhällskontroll.

Vi aktualiserar frågan om den politiska strejken mot januaripartierna och Stefan Löfvens regering, som avstår från att regera och enbart garanterar en fortsättning på kapitalets anarki, när samhällssituationen skriker efter handlingskraft och behovsstyrd planering.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*