Lita inte på media

16 februari, 2017 0

Arbetare saknar makt. Mellan in- och utstämpling säljer du rätten att bestämma över din kropp, dina ord och handlingar. Sedan finns det lite lagar och regler som arbetsköparna måste följa […]