Fogelströms ”Stad-serie”

15 november, 2016 0

Per Anders Fogelström skrev på 60-talet sina klassiska böcker om Stockholms arbetare på 1800-talet. De är rörande beskrivningar av fattigdomen och drömmarna. De kalla bostäderna, lössen på kropparna, sillen de […]

Solidaritet som kollektiv egoism

14 november, 2016 0

Vad är solidaritet? Det är inte välgörenhet, omfördelning av skatter eller att vara godhjärtad. Solidaritet är de maktlösas sätt att samla sig till handling. Det är ett kampmedel som bygger […]

1 9 10 11